Availability Calendar
Đặt Phòng Khách Sạn
Sakaya Room

Phòng Khu Superior & Deluxe

- Phòng hướng biển, hướng hồ cảnh quan và hướng vườn
- 52 phòng
Xem chi tiết
Suite Room

Suite Room

- Phòng có dạng Bungalow hướng biển, hồ bơi, hồ cảnh quan và hướng vườn.
- 44 phòng gồm: 20 phòng Junior, 14 phòng Senior và 10 phòng TTC Suite.
Xem chi tiết

©2016 Design by TTC Group. All rights reserved.

Bạn cần trợ giúp