Availability Calendar
Sakaya Room

Phòng Khu Superior & Deluxe

- Phòng hướng biển, hướng hồ cảnh quan và hướng vườn
- 52 phòng
Xem chi tiết
Suite Room

Suite Room

- Phòng có dạng Bungalow, . hướng biển, hồ bơi, hồ cảnh quan và hướng vườn
- 44 Phòng
Xem chi tiết

©2016 Design by TTC Group. All rights reserved.

Bạn cần trợ giúp