Availability Calendar

OFFICE ROOM

  • Chuyên phục vụ hội nghị, hội thảo của đoàn.
  • Sức chứa từ 20 – 50 khách tùy vào bài trí
Sự kiện nổi bật

©2016 Design by TTC Group. All rights reserved.

Bạn cần trợ giúp