Availability Calendar

CHĂM BUILDING

  • Chuyên phục vụ tiệc cưới, hội nghị, gala của đoàn.
  • Sức chứa từ 100 – 200 khách tùy vào bài trí
Sự kiện nổi bật

©2016 Design by TTC Group. All rights reserved.

Bạn cần trợ giúp